En els darrers tres anys, l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha facilitat a la contractació de 25 persones en situació d’atur al municipi. El consistori ha incentivat aquestes contractacions a través de les bonificacions que ofereix a les empreses, que oscil·len entre els 700 i els 1.000 euros per contracte, depenent de la durada de la relació laboral. El pressupost de 2016 contempla que la partida destinada a les ajudes a les empreses augmentarà de 10.000 a 15.000 euros. En paral·lel, durant els tres darrers exercicis s’han incentivat cinc noves activitats per part de nous emprenedors que han iniciat el seu propi projecte. De cara a 2016, es destinaran 3.000 euros per aquest capítol.

 

Tendència positiva

Les dades de l’atur al municipi han experimentat una clara tendència a la millora els darrers anys. El gener de 2013 es registraven 1.054 aturats amb un percentatge d’atur del 26,54%, mentre que les darreres dades indiquen un percentatge de població desocupada del 19,73%.