Edifici Impuls

Espai Impuls SVC

L’Espai Impuls SVC és un centre de recursos empresarials i per a l’ocupació que promou l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet. Ubicat al número 50 del carrer Montserrat (llegat de la família Bach) proposa tot un seguit de serveis i espais per fomentar les oportunitats laborals i el treball en equip. Les instal·lacions acullen els serveis de Promoció Econòmica i Ocupació de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet. En paral·lel, l’espai acull les seus de l’Associació de Polígons de Sant Vicenç de Castellet i de la UBIC.

A continuació podeu consultar els serveis que ofereix:

– Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació.
– Club de la Feina.
– Espai coworking amb capacitat per acollir deu emprenedors en un espai obert i compartit per afavorir el treball en xarxa.
– Viver d’empreses amb un local a disposició d’emprenedors i empreses per a lloguer.
– Sales per a reunions i impartir formació a disposició dels emprenedors i les empreses per a lloguer.

Prestacions i serveis que inclou el lloguer

– Recepció de correspondència ordinària, correu certificat i paqueteria (prèvia autorització de l’empresa i d’acord amb l’Ajuntament).
– Accés a internet.
– Assegurança general i d’incendis d’espais comuns, sense incloure activitats que s’hi puguin realitzar.
– Manteniment general de l’edifici i les instal·lacions.
– Neteja dels espais comuns.
– Seguiment i acompanyament dels projectes empresarials.
– Alarma.
– Possibilitat de contractar serveis addicionals ( reserva de sales per a reunions o formació i fotocopiadora).

Quadre de Preus:

Quadre_preus_ok

Requisits que han de complir els emprenedors:

– Estar donats d’alta com a activitat econòmica.
– No necessàriament han d’exercir l’activitat a Sant Vicenç de Castellet. Es reserva un 50% de l’espai als emprenedors del municipi i la resta per a professionals de la resta de la comarca.
– Complir les obligacions del conveni que s’haurà de signar pel que fa a manteniment de l’espai, estar al corrent del pagament, etc.
– Les sol·licituds per gaudir dels espais de l’equipament es poden sol·licitar al mateix Espai Impuls SVC o bé a l’OAC de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet mitjançant una instància. L’Ajuntament disposa d’un reglament, aprovat per ple, en què es detallen les condicions d’ús dels espais oferts als emprenedors i empresaris.
– La relació entre l’Espai Impuls SVC i la persona física o jurídica usuària s’establirà mitjançant un conveni de dotze mesos prorrogable per dos anys més. El temps d’estada màxima serà de tres anys sempre i quan es compleixi la normativa d’ús de l’equipament.