La taxa d’atur durant el mes de març a Sant Vicenç de Castellet reflecteix una disminució de 23 persones aturades (766) respecte el mes anterior i 111 menys respecte l’any anterior. Ara, la taxa de desocupació se situa al 19,26% (12,66% menys que l’any anterior). Malgrat que queda molta feina per fer la tendència és positiva.