L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet us informa que el proper dijous 24 de Novembre se celebrarà la quarta edició de la Nit de l’Impuls Empresarial, en què es convocaran els premis de reconeixement:

  • Reconeixement a l’Empresa més innovadora 2016
  • Reconeixement a l’Empresa amb major Responsabilitat Social Empresarial 2016
  • Reconeixement a l’Empresa amb millors pràctiques en la internacionalització
  • Reconeixement a l’activitat comercial i/o de serveis amb una antiguitat de 50 anys
  • Reconeixement a l’activitat comercial i/o de serveis més innovadora

Les bases es publicaran en breu a la web de l’Ajuntament i de l’Espai Impuls i us ho notificarem.

 

CRITERIS DE PARTICIPACIÓ

Podran participar en aquests premis les empreses ubicades al territori de diferents activitats econòmiques i inclòs el comerç del municipi. Estan excloses del premi aquelles empreses associades que tinguin alguna sanció derivada, per l’incompliment de lleis i normatives i hagin estat premiades l’any anterior.

 

COM PARTICIPAR

Per la participació en qualsevol modalitat dels premis s’haurà de presentar la següent documentació:

  1. Memòria de l’empresa candidata (No ha de ser molt extensa, unes 10 pàgines). S’admetrà qualsevol documentació que reforci la candidatura (material publicitari de l’empresa, catàleg de productes o serveis, fotografies, vídeos, dades econòmiques, etc.)
  2. Logotip de l’empresa en format JPG o TIFF.
  3. Fotocòpia del DNI de l’empresari o persona física que representi, i NIF de l’empresa.

 

CRITERIS DE VALORACIÓ

Criteris de valoració pel reconeixement a l’Empresa més innovadora.

Es valorarà el projecte empresarial més innovador que hagi obtingut èxit o que sigui potencialment exitós en el desenvolupament de projectes i activitats empresarials en empreses amb seu a Sant Vicenç de Castellet o fora de Sant Vicenç de Castellet.

Criteris de valoració pel reconeixement a l’empresa amb major Responsabilitat social empresarial

Es valorarà la qualitat en les condicions de treball, el respecte al medi ambient i el compromís amb el territori i participació en el desenvolupament de projectes i activitats empresarials en empreses amb seu a Sant Vicenç de Castellet o fora de Sant Vicenç de Castellet.

Criteris de valoració pel reconeixement a l’empresa amb millor pràctiques a la internacionalització.

Es valorarà la prospecció a nous mercats, l’obertura i presència en mercats exteriors, la capacitat d’organització interna per assolir els mercats exteriors i la incorporació de noves tecnologies en aquest àmbit en el desenvolupament de projectes i activitats empresarials en empreses amb seu a Sant Vicenç de Castellet o fora de Sant Vicenç de Castellet.

Criteris de valoració pel reconeixement a l’activitat comercial o de serveis més innovadora.

Es valorarà el grau de definició del producte, el coneixement del mercat i adequació del producte o servei a les necessitats de demanda, la viabilitat econòmica i financera, el potencial de creixement i la incorporació d’aspectes innovadors en el producte/servei o en els processos per al desenvolupament de projectes i activitats empresarials en empresa amb seu a Sant Vicenç de Castellet o fora de Sant Vicenç de Castellet.

 

Les candidatures que desitgin participar en el premi hauran de presentar la seva sol·licitud des del moment de l’aprovació d’aquestes bases i fins al 4 de Novembre de 2016.