L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha unificat per primera vegada sota un mateix paraigües tota l’oferta formativa del municipi. Durant aquest primer semestre d’any s’ofereixen una dotzena de cursos de temàtiques diferents. Una de les novetats més importants és que s’oferiran cursos gratuïts per als treballadors en actiu, en el marc del programa de Formació Contínua de Catalunya i gràcies al conveni de col·laboració establert amb l’Institut per al Desenvolupament de la Formació i l’Ocupació.

 

Temàtiques diferents

Les àrees de Cultura, Ensenyament, Promoció Econòmica, Joventut i Gent Gran han programat tallers de guitarra, de fotografia digital, de jocs de rol, d’història de Catalunya, d’iniciació digital per a adults, de vendre per internet, d’alfabetització digital, de monitoratge d’activitats de lleure, d’eines de Google, de biblioteca digital i d’emprenedoria.

 

Servei d’assessorament

L’INS Castellet posa a disposició de totes les persones interessades el Servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu que els ofereix la diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació més idoni. Aquesta diagnosi és un requisit previ per participar en el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials. En paral·lel, el Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials s’adreça a les persones amb experiència laboral o en activitats socials que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits relacionats amb un determinat cicle formatiu. A l’INS Castellet es realitzen aquests serveis a les famílies professionals d’Edificació i Obra Civil (Cicle Formatiu Grau Mitjà Tècnic en Construcció) i Informàtica i Comunicacions (Cicle Formatiu Grau Mitjà Sistemes Microinformàtics (Cicle Formatiu Grau Mitjà Sistemes Microinformàtics i Xarxes).